Електрум

ВЪВЕДЕН Е В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВТОРИ ТОКОИЗПРАВИТЕЛ 13kA

Публикувано на 16 март 2016.

През януари 2016 г. бе въведен в експлатация втори токоизправител 50V/13kA за електролиза  в медодобивното предприятие “Бучим” , гр. Радовиш, Р Македония  Капацитетът на инсталацията е 2 500 t електролитна мед годишно.