Електрум

През 2018 г. ЕЛЕКТРУМ достави:

Публикувано на 9 август 2018.

- 11 бр. токоизправители 220V/40A за подстанции на ЕСО;

- 6 бр. токоизправители 110V/400;250A за метро депо Земляне;

- 2 бр. токоизправители 110V/100;50A за ремонтно метро депо Земляне;

- 2 бр. токоизправители 220V/100A за ТЕЦ Изток и ОЦ Люлин;

-2 бр. токоизправители 220V/30A за заводски подстанции;

- 1 бр. токоизправител 220V/40A за подстанция Чайка Варна.