Електрум

Дросели и трансформатори

drosel Електрум ООД изпълнява поръчки за проектиране и изработване на:

  • изглаждащи дросели за мощни токоизправители;
  • комутационнни и токоограничаващи реактори;
  • компенсационни реактори;
  • трансформатори за токоизправители с мощност до 100kVA;
  • измервателни трансформатори за напрежение и ток.