Електрум

Електрически табла

Електрум ООД произвежда:

  • Електрически табла за захранване, управление и защита на отоплителни системи;
  • Специализирани електрически табла за управление на машини и процеси;
  • Разпределителни електрически табла за електрически централи и подстанции;
  • Табла за захранване и управление на климатични и вентилационни системи;
  • Табла за захранване, контрол и сигнализация в газифицирани обекти.