Електрум

Измервателни уреди

цифрови измервателни уреди

Електрум ООД произвежда следните измервателни и контролни уреди за електрически централи и подстанции:

  • индикатори за положение на янсенови регулатори;
  • цифрови амперметри с регулируеми обхвати;
  • цифрови киловолтметри с релеен изход;
  • преобразуватели на напрежение, ток или мощност;
  • устройства за контрол на батерии и шини постоянен ток;
  • електронни релета за обратно напрежение