Електрум

Токоизправители

Електрум ООД произвежда токоизправители:

  • За стационарни акумулаторни батерии(алкални и киселинни);
  • С вградени батерии за непрекасваемо захранване;
  • За електротехнологични процеси (електролиза, флотация, галванотехника);
  • Мобилни за резервно захранване;
  • Лабораторни с широк диапазон на регулиране;
  • Импулсни токоизправители;