Електрум

Стабилизатори & UPS

Електрум ООД предлага устройства за регулиране  и стабилизиране на постояннотоково и променливо токово захранване за индустриални приложения и за бита, както и устойства за непрекъсваемо захранване:

  • Индустриални AC стабилизатори;
  • АC стабилизатори за битови приложения;
  • UPS;
  • DC стабилизатори;
  • Диодни противоелементни групи;