Електрум

За нас

Електрум ООД е основана през 1991 година и е специализирана в разработване и производството на електрозахранвания, измервателни и контролни прибори за нуждите на енергетиката и промишлеността.

Електрум ООД - за нас

В своята 24 годишна история компанията е натрупала значителен опит в областите на:

 • разработване, производство, монтаж и сервизно обслужване на електротехнически и електронни продукти за нуждите на енергетиката и промишлеността;
 • доставка на източници за непрекъсваемо захранване за постоянен и променлив ток и по-специално токоизправители и акумулаторни батерии за енергетиката, промишленостт и ж.п. транспорта;
        • производство на токоизправители за електротехнологии: електролиза, галванотехника, заваряване, синтероване;
        • изграждане на структурни кабелни системи;
        • системи за автоматизация на машини и процеси;
        • ремонт на енергийни съоръжения.

 

Наши клиенти са водещи български фирми от енергетиката, машиностроенето, телекомуникациите, банковото дело, металургията, транспорта и други:

 • НЕК АД , ЕСОВЕЦ Група “РИЛА”ВЕЦ Група “РОДОПИ”- над 300 токоизправители ; табла автоматика и разпределителни ел.табла;
 • ЕVN България, Е.ОН България, Енерго-Про, ЧЕЗ България – токоизправители за подстанции; цифрови измервателни прибори;
 • НКЖИ – токозахранващи системи, импулсни токоизправители, цифрови измервателни прибори;
 • ЕНЕМОНА АД, РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД , СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД, СИМЕНС ЕООД- токоизправители за подстанции; табла автоматика, цифрови измервателни прибори;
 • HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES - изработване на табели с технически данни; цифрови измервателни прибори;
 • ЕЛПРОМ ТРАФО СН - изработване на табели с технически данни;
 • РВД – токоизправители за подстанции, система за дистанционен мониторинг на UPS-и;
 • КРЕМИКОВЦИ АД - токоизправители за задвижване на металургични механизми, зарядни токоизправители.