Електрум

За захранване, управление и защита на отоплителни системи

img_5845_copy_400Предназначени са да захранват циркулационни помпи, нафтови горелки и бойлери за битова гореща вода в отоплителни инсталаци за хотели, административни и промишлени сгради, болници, училища и др.

 

 

 

Предимства:

  • Предвидена е защитна апаратура оразмерена за конкретните режими и параметри на всяка помпа, което значително повишава надеждността на отоплителните инсталации;
  • Възможност за управление, както ръчно-местно или дистанционно, така и дистанционно от централна система за управление;
  • Индицират се работно състояние-включена/изключена и аварийно състояние за всяка помпа.
  • Контролира се входното захранващо напрежение.

 

Параметри:
Всяко табло се проектира и изпълнява за конкретна опоплителна инсталация.